AnkaraGaste.com – Ankara'nın İnternet Habercisi
Ankara'nın Farklı Haber Sitesi

Jandarma Genel Komutanlığı bilişim personeli alımı! Başvuru şartları neler?

Bu haber 31 Ağustos 2018 - 15:24 'de eklendi ve 278 views kez görüntülendi.
Jandarma Genel Komutanlığı bilişim personeli alımı!  Başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı’nın son dakika yayımladığı ilana göre 2018-2 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapıyor. Peki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yayımlanan ilanın başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde…

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), 375 sayılı KHK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (11) sözleşmeli bilişim personelinin (erkek veya kadın) temini yapılacaktır. İşte detaylar…

 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

– Müracaat tarihi (internetten yapılan ön baĢvurunun son günü olan) 07 Eylül 2018 itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12‟nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat EK-2 – 2 – karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 53‟üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu almak.

– Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

– Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.

– Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.  Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

– Tablo-1‟de ilân edilen unvanlar için, unvanların karşısında belirtilen “personelde aranan nitelikler” bölümündeki temel niteliklerini sağlamak, (“personelde aranan nitelikler” bölümündeki “tercih sebepleri” ise değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.)

– Fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleĢme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu‟nca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya, fakültelerin 4 yıllık Endüstri, istatistik, Matematik, Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olup Bilgi Sistemleri, Elektrik ve Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

– Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak. (Mesleki tecrübenin biliĢim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; biliĢim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4‟üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde biliĢim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

– Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.) 

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına iliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik‟te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.

– Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak.

– Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek.

– Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

– Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

KPSS puan şartı bulunmamaktadır. (Ancak 2016, 2017 veya 2018 KPSS P3 puan türünden en az (70) puanı bulunan adayların almış oldukları notlar dikkate alınır. Puanı bulunmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı ise (70) olarak kabul edilir. Puanı olup (70)‟den düşük notunu ibraz ederse ibraz ettiği not dikkate alınır.)

– Tablo-1‟de ingilizce yeterlilik şartı aranan unvanlar için, iyi derecede yazılı/sözlü Ġngilizce bilmek (YDS veya Yükseköğretim Kurulunca YDS dengi sınavlar için 60 veya üzeri not almış olmak). ingilizce dil puanları 2014, 2015, 2016, 2017 veya 2018 yıllarında alınmış olacaktır.

– Ön baĢvuruya esas alınarak yapılacak (KPSS notunun % 70‟i ve yabancı dil notunun % 30‟unun toplamı) sıralamaya göre en yüksek puandan baĢlayarak kontenjanın 10 katı kadar aday “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavı”na çağrılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK!

Söz konusu ilana başvuru yapacak adaylar ön başvurularına 15 Ağustos 2018 tarihi ile başlayabilirler. Başvurular en geç 07 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvuru işlemlerini sadece www.jsga.edu.tr internet adresinden yapabilirler.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

İLANIN DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

haber7.com / ÖZEL HABER

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER